Obrazek

BLOG

Pomożemy w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące sygnalistów.
Zdjęcie artykułu

Ochrona sygnalistów – Nowa era transparentności i bezpieczeństwa w Polsce

Polska, podążając za trendami europejskimi, wprowadziła istotne zmiany w prawie, które mają za zadanie ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. sygnalistów.

Czytaj więcej
Zdjęcie artykułu

Kluczowa rola sygnalistów w zapewnieniu transparentności i bezpieczeństwa organizacji

Sygnalista w organizacji pełni niezwykle ważną rolę – jest to osoba, która z wiedzą i przekonaniem o nieprawidłowościach, decyduje się podjąć kroki, by zgłosić zaistniałe lub potencjalne naruszenia.

Czytaj więcej
Zdjęcie artykułu

Kto może zostać sygnalistą? Rozszerzenie definicji w polskim prawie

W polskiej ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, termin "sygnalista" nie jest używany bezpośrednio. Zamiast tego, mówimy o „zgłaszającym”.

Czytaj więcej
Zdjęcie artykułu

Wyjątki od Ustawy o Ochronie Sygnalistów: Co Nie Podlega Ochronie?

Nie każda informacja może być objęta ochroną przewidzianą przez tę ustawę. Istnieją specyficzne przypadki, które są wyłączone z jej zastosowania, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia granic, jakie stawia prawo.

Czytaj więcej
Zdjęcie artykułu

Jak Ustawa o Ochronie Sygnalistów wpływa na różne typy organizacji?

Ustawa o ochronie sygnalistów wprowadza znaczące zmiany w podejściu do zgłaszania i reagowania na naruszenia prawa w polskich organizacjach. Jednakże, nie wszystkie organizacje są równo traktowane pod względem obowiązków, które na nie nakłada ta ustawa.

Czytaj więcej
Zdjęcie artykułu

Jakie Naruszenia Są Objęte Ustawą o Ochronie Sygnalistów?

Dzięki katalogowi dziedzin, które mogą być przedmiotem zgłoszenia przez sygnalistów, ustawa zapewnia ochronę zarówno w zakresie szeroko rozumianego prawa, jak i specyficznych regulacji branżowych.

Czytaj więcej
Zdjęcie artykułu

Czym różni się kanał zewnętrzny od wewnętrznego w projekcie ustawy o sygnalistach?

Polska, podążając za trendami europejskimi, wprowadziła istotne zmiany w prawie, które mają za zadanie ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. sygnalistów.

Czytaj więcej