Powrót

Kto może zostać sygnalistą? Rozszerzenie definicji w polskim prawie

Zdjęcie artykułu

Szerokie spektrum "zgłaszających" w polskiej ustawie o ochronie sygnalistów

W polskiej ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, termin "sygnalista" nie jest używany bezpośrednio. Zamiast tego, mówimy o „zgłaszającym”. Definicja ta jest szeroka i obejmuje praktycznie każdego, kto ma styczność z organizacją, niezależnie od formy prawnej tej styczności, co jest odzwierciedleniem polskiej adaptacji dyrektywy UE.

Kto dokładnie może być "zgłaszającym"?

Zgodnie z ustawą, zgłaszającym może być:

 1. Pracownik etatowy
 2. Pracownik tymczasowy
 3. Osoba wykonująca pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
 4. Przedsiębiorca
 5. Akcjonariusz lub wspólnik
 6. Członek organu osoby prawnej
 7. Osoba pracująca pod nadzorem wykonawcy czy dostawcy
 8. Stażysta
 9. Wolontariusz
 10. Praktykant
 11. Funkcjonariusz publiczny (w rozumieniu szczegółowej ustawy)
 12. Żołnierz zawodowy

Zakres ten pokazuje, że prawo daje możliwość zgłaszania naruszeń osobom związanych z organizacją na różnych poziomach i w różnych okolicznościach, nawet jeśli ich formalna współpraca z organizacją już się zakończyła lub nawet nie rozpoczęła.

Dlaczego tak szeroki zakres?

Cel ustawy jest jasny – chodzi o skuteczność i uniwersalność w przeciwdziałaniu naruszeniom prawa. Dzięki tak szerokiej definicji, każdy, kto posiada informacje o potencjalnych nieprawidłowościach, ma narzędzia i ochronę prawną, by te informacje zgłosić. Ustawa zapewnia, że zgłoszenia mogą być dokonywane skutecznie, na każdym szczeblu i w każdej sytuacji, co zwiększa szanse na wykrycie i odpowiednie zareagowanie na naruszenia.

Podsumowanie

Znaczenie tej regulacji jest ogromne – każda osoba w kontakcie z organizacją, bez względu na swój status, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i etyki w miejscu pracy. To nie tylko zwiększa ochronę publiczną, ale też podnosi standardy zarządzania i odpowiedzialności w organizacjach.